نتایج 1 تا 24 از کل 24 نتیجه

آخرین قیمت های لوله استیل صنعتی

 • محصول
 • ضخامت
 • ابعاد
 • نوع
 • واحد
 • قیمت (ريال)
 • تاریخ بروزرسانی
  • لوله 2 اینچ
  • رده 10
  • 6 متری
  • 316L
  • کیلوگرم
  • 3,150,000
  • 12/16
  • لوله 1 1/4 اینچ
  • رده 10
  • 6 متری
  • 316L
  • کیلوگرم
  • 3,250,000
  • 12/16
  • لوله 1/2 اینچ
  • رده 10
  • 6 متری
  • 316L
  • کیلوگرم
  • 3,170,000
  • 12/16
  • لوله 8 اینچ
  • رده 10
  • 6 متری
  • 316L
  • کیلوگرم
  • 3,530,000
  • 12/16
  • لوله 3/4 اینچ
  • رده 40
  • 6 متری
  • 316L
  • کیلوگرم
  • 3,170,000
  • 12/16
  • لوله 10 اینچ
  • رده 10
  • 6 متری
  • 304
  • کیلوگرم
  • 2,620,000
  • 12/16
  • لوله 6 اینچ
  • رده 10
  • 6 متری
  • 304
  • کیلوگرم
  • 2,490,000
  • 12/16
  • لوله 6 اینچ
  • رده 10
  • 6 متری
  • 304
  • کیلوگرم
  • 2,490,000
  • 12/16
  • لوله 2 1/2 اینچ
  • رده 10
  • 6 متری
  • 304
  • کیلوگرم
  • 2,190,000
  • 12/16
  • لوله 4 اینچ
  • رده 40
  • 6 متری
  • 304
  • کیلوگرم
  • 2,190,000
  • 12/16
  • لوله 3 اینچ
  • رده 10
  • 6 متری
  • 304
  • کیلوگرم
  • 2,190,000
  • 12/16
  • لوله 8 اینچ
  • رده 10
  • 6 متری
  • 304
  • کیلوگرم
  • 2,620,000
  • 12/16
  • لوله 5 اینچ
  • رده 80
  • 6 متری
  • 304
  • کیلوگرم
  • 2,630,000
  • 12/16
  • لوله 3 اینچ
  • رده 80
  • 6 متری
  • 304
  • کیلوگرم
  • 2,510,000
  • 12/16

آخرین قیمت های پروفیل استیل

 • محصول
 • ضخامت
 • ابعاد
 • نوع
 • واحد
 • قیمت (ريال)
 • تاریخ
  • پروفیل استیل 40*80
  • 1/5 میل
  • 6 متری
  • 304
  • کیلوگرم
  • 1,830,000
  • 01/18
  • پروفیل استیل 30*30
  • 1میل
  • 6 متری
  • 304
  • کیلوگرم
  • 1,820,000
  • 01/18
  • پروفیل استیل 25*25
  • 0/6 میل
  • 6 متری
  • 304 طلایی
  • شاخه
  • 2,900,000
  • 01/18
  • پروفیل استیل 20*40
  • 1میل
  • 6 متری
  • 304
  • کیلوگرم
  • 1,810,000
  • 01/18
  • پروفیل استیل 20*30
  • 0/6 میل
  • 6 متری
  • 304
  • کیلوگرم
  • 1,820,000
  • 01/18
  • پروفیل استیل 20*20
  • 0/6 میل
  • 6 متری
  • 304
  • کیلوگرم
  • 1,820,000
  • 01/18
  • پروفیل استیل 10*40
  • 0/8 میل
  • 6 متری
  • 304
  • کیلوگرم
  • 1,860,000
  • 01/18
  • پروفیل استیل 10*30
  • 1میل
  • 6 متری
  • 304
  • کیلوگرم
  • 1,840,000
  • 01/18
  • پروفیل استیل 10*30
  • 0/8 میل
  • 6 متری
  • 304
  • کیلوگرم
  • 1,840,000
  • 01/18
  • پروفیل استیل 20*10
  • 1میل
  • 6 متری
  • 304
  • کیلوگرم
  • 1,840,000
  • 01/18
  • پروفیل استیل 20*10
  • 0/8 میل
  • 6 متری
  • 304
  • کیلوگرم
  • 1,840,000
  • 01/18
  • پروفیل استیل 10*10
  • 1میل
  • 6 متری
  • 304
  • کیلوگرم
  • 1,850,000
  • 01/18
  • پروفیل استیل 10*10
  • 0/8 میل
  • 6 متری
  • 304
  • کیلوگرم
  • 1,840,000
  • 01/18
  • پروفیل استیل 10*10
  • 0/6 میل
  • 6 متری
  • 304
  • کیلوگرم
  • 1,850,000
  • 01/18

آخرین قیمت های ورق استیل

 • محصول
 • ضخامت
 • ابعاد
 • نوع
 • واحد
 • قیمت (ريال)
 • تاریخ
  • ورق استیل
  • 0/4 میل
  • 1000*2000
  • 430
  • کیلوگرم
  • 1,130,000
  • 02/01
  • ورق استیل
  • 2/5 میل
  • 1000*2000
  • 316
  • کیلوگرم
  • 2,930,000
  • 02/01
  • ورق استیل
  • 1میل
  • 1250*2500
  • 316
  • کیلوگرم
  • 2,890,000
  • 02/01
  • ورق استیل
  • 5 میل
  • 3000*1500
  • 310s
  • کیلوگرم
  • 5,950,000
  • 02/01
  • ورق استیل
  • 4 میل
  • 1000*2000
  • 310s
  • کیلوگرم
  • 5,930,000
  • 02/01
  • ورق استیل
  • 2 میل
  • 3000*1500
  • 309s
  • کیلوگرم
  • 3,650,000
  • 02/01
  • ورق استیل
  • 1/25 میل
  • 1220*2440
  • 304 میرور نقره ای
  • برگ
  • 57,800,000
  • 02/01
  • ورق استیل
  • 1میل
  • 1220*2440
  • 304 میرور طلایی
  • برگ
  • 51,300,000
  • 02/01
  • ورق استیل
  • 1میل
  • 1220*2440
  • 304 خش دار طلایی
  • برگ
  • 48,900,000
  • 02/01
  • ورق استیل
  • 0/8 میل
  • 1250*2500
  • 304 خش دار نقره ای
  • برگ
  • 34,000,000
  • 02/01
  • ورق استیل
  • 0/5 میل
  • 1000*2000
  • 304 میرور نقره ای
  • برگ
  • 19,700,000
  • 02/01
  • ورق استیل
  • 0/4 میل
  • 1220*2440
  • 304 میرور طلایی
  • برگ
  • 25,600,000
  • 02/01
  • ورق استیل
  • 0/4 میل
  • 1220*2440
  • 304 خش دار نقره ای
  • برگ
  • 17,800,000
  • 02/01
  • ورق استیل
  • 0/4 میل
  • 1220*2440
  • 304
  • برگ
  • 24,500,000
  • 02/01

آخرین قیمت های لوله استیل تزئینی

 • محصول
 • ضخامت
 • ابعاد
 • نوع
 • واحد
 • قیمت (ريال)
 • تاریخ
  • لوله استیل قطر 76
  • 0/6 میل
  • 6 متری
  • 304
  • کیلوگرم
  • 2,090,000
  • 02/04
  • لوله استیل قطر 63
  • 1/5 میل
  • 6 متری
  • 304
  • کیلوگرم
  • 1,650,000
  • 02/04
  • لوله استیل قطر 51
  • 1/5 میل
  • 6 متری
  • 304
  • کیلوگرم
  • 1,590,000
  • 02/04
  • لوله استیل قطر 51
  • 0/6 میل
  • 6 متری
  • 304
  • کیلوگرم
  • 2,100,000
  • 02/04
  • لوله استیل قطر 38
  • 1/5 میل
  • 6 متری
  • 304
  • کیلوگرم
  • 1,630,000
  • 02/04
  • لوله استیل قطر 38
  • 0/6 میل
  • 6 متری
  • 304
  • کیلوگرم
  • 2,150,000
  • 02/04
  • لوله استیل قطر 30
  • 0/6 میل
  • 6 متری
  • 304
  • کیلوگرم
  • 2,130,000
  • 02/04
  • لوله استیل قطر 25
  • 0/6 میل
  • 6 متری
  • 304
  • کیلوگرم
  • 2,150,000
  • 02/04
  • لوله استیل قطر 22
  • 0/6 میل
  • 6 متری
  • 304
  • کیلوگرم
  • 2,140,000
  • 02/04
  • لوله استیل قطر 16
  • 0/35 میل
  • 6 متری
  • 201
  • شاخه
  • 1,110,000
  • 02/04
  • لوله استیل قطر 16
  • 0/6 میل
  • 6 متری
  • 304
  • کیلوگرم
  • 2,140,000
  • 02/04
  • لوله استیل قطر 12
  • 0/6 میل
  • 6 متری
  • 304
  • کیلوگرم
  • 2,150,000
  • 02/04
  • لوله استیل قطر 10
  • 0/6 میل
  • 6 متری
  • 304
  • کیلوگرم
  • 2,150,000
  • 02/04
  • لوله استیل قطر 8
  • 0/6 میل
  • 6 متری
  • 304
  • کیلوگرم
  • 2,150,000
  • 02/04

درباره ما

مجموعه پارس پریزن فعالیت خود در زمینه فلزات  از سال 1345 با تولید و آنادایز ورق آلومینیوم و درب و پنجره آلومینیوم تاسیس نموده است و سال
1370 با تغییر کاربری به واردات و توزیع انواع ورق استیل و آلومینیوم و لوله های استیل همچنین احداث کارگاه خدماتی وتولیدی با جدیدترین دستگاههای روز دنیا
 جهت ساخت جعبه وسازه های فلزی (جعبه برق-جعبه دستگاه جوش-صندلی –میزو....) تا به امروز به فعالیت خود ادامه می دهد. شما می توانید در سایت پارس پریزن انواع سفارش خود از قبیل خرید ورق استیل و آلومینیوم و لوله استیل همچنین سفارش انواع سازه وجعبه فلزی را به راحتی سفارش نمایید.

تماس با ما

آدرس کارگاه:

تهران-خیابان 15 خرداد-خیابان پامنار- کوچه الیاس پرتوی –پلاک 3


آدرس فروشگاه :

تهران-خیابان 15 خرداد –خیابان پامنار –پلاک 109

33900870 21 98+

33944891 21 98+