نتایج 1 تا 24 از کل 24 نتیجه

آخرین قیمت های لوله استیل صنعتی

 • محصول
 • ضخامت
 • ابعاد
 • نوع
 • واحد
 • قیمت (ريال)
 • تاریخ بروزرسانی
  • لوله 30 اینچ
  • رده 40
  • 6 متری
  • 304L
  • کیلوگرم
  • 1,850,000
  • 09/02
  • لوله 25 اینچ
  • رده 80
  • 6 متری
  • 304
  • کیلوگرم
  • 1,700,000
  • 09/02
  • لوله 8 اینچ
  • رده 40
  • 6 متری
  • 316
  • کیلوگرم
  • 2,450,000
  • 09/02
  • لوله 16 اینچ
  • رده 80
  • 6 متری
  • 304L
  • کیلوگرم
  • 1,830,000
  • 09/02
  • لوله 12 اینچ
  • رده 10
  • 6 متری
  • 316
  • کیلوگرم
  • 2,400,000
  • 09/02
  • لوله 12 اینچ
  • رده 10
  • 6 متری
  • 304
  • کیلوگرم
  • 1,700,000
  • 09/02
  • لوله 25 اینچ
  • رده 40
  • 6 متری
  • 316L
  • کیلوگرم
  • 2,500,000
  • 09/02
  • لوله 2 1/2 اینچ
  • رده 10
  • 6 متری
  • 304
  • کیلوگرم
  • 1,700,000
  • 09/02
  • لوله 2 اینچ
  • رده 40
  • 6 متری
  • 304
  • کیلوگرم
  • 1,700,000
  • 09/02
  • لوله 10 اینچ
  • رده 80
  • 6 متری
  • 304
  • کیلوگرم
  • 1,800,000
  • 09/02
  • لوله 3 اینچ
  • رده 40
  • 6 متری
  • 316
  • کیلوگرم
  • 2,450,000
  • 09/02
  • لوله 1 1/4 اینچ
  • رده 10
  • 6 متری
  • 304
  • کیلوگرم
  • 1,800,000
  • 09/02
  • لوله 16 اینچ
  • رده 40
  • 6 متری
  • 304
  • کیلوگرم
  • 1,800,000
  • 09/02
  • لوله 1 اینچ
  • رده 10
  • 6 متری
  • 304
  • کیلوگرم
  • 1,750,000
  • 09/02

آخرین قیمت های پروفیل استیل

 • محصول
 • ضخامت
 • ابعاد
 • نوع
 • واحد
 • قیمت (ريال)
 • تاریخ
  • پروفیل استیل 60*60
  • 2 میل
  • 6 متری
  • 304
  • شاخه
  • 34,000,000
  • 09/07
  • پروفیل استیل 60*60
  • 2 میل
  • 6 متری
  • 304
  • کیلوگرم
  • 1,700,000
  • 09/07
  • پروفیل استیل 40*40
  • 1میل
  • 6 متری
  • 304
  • کیلوگرم
  • 1,850,000
  • 09/07
  • پروفیل استیل 20*30
  • 1میل
  • 6 متری
  • 304
  • کیلوگرم
  • 1,700,000
  • 09/07
  • پروفیل استیل 30*30
  • 1میل
  • 6 متری
  • 201
  • کیلوگرم
  • 1,230,000
  • 09/07
  • پروفیل استیل 10*30
  • 1/5 میل
  • 6 متری
  • 304
  • کیلوگرم
  • 1,680,000
  • 09/07
  • پروفیل استیل 40*40
  • 1/5 میل
  • 6 متری
  • 304
  • کیلوگرم
  • 1,850,000
  • 09/07
  • پروفیل استیل 20*40
  • 1میل
  • 6 متری
  • 304
  • کیلوگرم
  • 1,850,000
  • 09/07
  • پروفیل استیل 20*20
  • 1/2 میل
  • 6 متری
  • 304
  • کیلوگرم
  • 1,650,000
  • 09/07
  • پروفیل استیل 20*20
  • 0/8 میل
  • 6 متری
  • 304
  • کیلوگرم
  • 1,650,000
  • 09/07
  • پروفیل استیل 20*20
  • 1/5 میل
  • 6 متری
  • 304
  • کیلوگرم
  • 1,700,000
  • 09/07
  • پروفیل استیل 60*60
  • 2 میل
  • 6 متری
  • 304
  • کیلوگرم
  • 1,850,000
  • 08/28
  • پروفیل استیل 50*100
  • 2 میل
  • 6 متری
  • 304
  • کیلوگرم
  • 1,800,000
  • 08/28
  • پروفیل استیل 50*50
  • 3 میل
  • 6 متری
  • 304
  • کیلوگرم
  • 1,800,000
  • 08/28

آخرین قیمت های ورق استیل

 • محصول
 • ضخامت
 • ابعاد
 • نوع
 • واحد
 • قیمت (ريال)
 • تاریخ
  • ورق استیل
  • 20 میل
  • 1000*2000
  • 201
  • کیلوگرم
  • 2,000,000
  • 09/04
  • ورق استیل
  • 1/5 میل
  • 1000*2000
  • 321
  • کیلوگرم
  • 2,320,000
  • 09/04
  • ورق استیل
  • 10 میل
  • 1000*2000
  • 310s
  • کیلوگرم
  • 3,560,000
  • 09/04
  • ورق استیل
  • 5 میل
  • 1000*2000
  • 309s
  • کیلوگرم
  • 3,500,000
  • 09/04
  • ورق استیل
  • 2/5 میل
  • 1250*2500
  • 304
  • کیلوگرم
  • 1,490,000
  • 09/04
  • ورق استیل
  • 3 میل
  • 1000*2000
  • 304L
  • کیلوگرم
  • 1,500,000
  • 09/04
  • ورق استیل
  • 1میل
  • 1000*2000
  • 304 مات طلایی
  • برگ
  • 16,000,000
  • 09/04
  • ورق استیل
  • 0/7 میل
  • 1250*2500
  • 321
  • کیلوگرم
  • 1,700,000
  • 09/04
  • ورق استیل
  • 0/8 میل
  • 1000*2000
  • 304 خش دار نقره ای
  • برگ
  • 35,000,000
  • 09/04
  • ورق استیل
  • 1/25 میل
  • 1000*2000
  • 430 مات
  • برگ
  • 19,000,000
  • 09/04
  • ورق استیل
  • 2 میل
  • 1250*2500
  • 304
  • کیلوگرم
  • 1,600,000
  • 09/04
  • ورق استیل
  • 1میل
  • 1000*2000
  • 304 میرور نقره ای
  • برگ
  • 41,000,000
  • 09/04
  • ورق استیل
  • 1/5 میل
  • 1000*2000
  • 304 خش دار طلایی
  • برگ
  • 62,000,000
  • 09/04
  • ورق استیل
  • 0/5 میل
  • 1000*2000
  • 304 خش دار
  • برگ
  • 30,000,000
  • 09/04

آخرین قیمت های لوله استیل تزئینی

 • محصول
 • ضخامت
 • ابعاد
 • نوع
 • واحد
 • قیمت (ريال)
 • تاریخ
  • لوله استیل قطر 63
  • 1/5 میل
  • 6 متری
  • 304
  • کیلوگرم
  • 1,790,000
  • 09/05
  • لوله استیل قطر 51
  • 1/5 میل
  • 6 متری
  • 304
  • کیلوگرم
  • 1,780,000
  • 09/05
  • لوله استیل قطر 51
  • 1میل
  • 6 متری
  • 304
  • کیلوگرم
  • 1,800,000
  • 09/05
  • لوله استیل قطر 38
  • 0/6 میل
  • 6 متری
  • 304
  • کیلوگرم
  • 2,300,000
  • 09/05
  • لوله استیل قطر 30
  • 0/6 میل
  • 6 متری
  • 304
  • کیلوگرم
  • 2,350,000
  • 09/05
  • لوله استیل قطر 25
  • 1/5 میل
  • 6 متری
  • 304L
  • کیلوگرم
  • 2,360,000
  • 09/05
  • لوله استیل قطر 19
  • 1میل
  • 6 متری
  • 316L
  • کیلوگرم
  • 2,420,000
  • 09/05
  • لوله استیل قطر 19
  • 1میل
  • 6 متری
  • 316
  • کیلوگرم
  • 2,400,000
  • 09/05
  • لوله استیل قطر 16
  • 0/6 میل
  • 6 متری
  • 304
  • کیلوگرم
  • 2,380,000
  • 09/05
  • لوله استیل قطر 16
  • 0.35 میل
  • 6 متری
  • 201
  • شاخه
  • 1,100,000
  • 09/05
  • لوله استیل قطر 12
  • 0/6 میل
  • 6 متری
  • 304
  • کیلوگرم
  • 2,350,000
  • 09/05
  • لوله استیل قطر 10
  • 1/5 میل
  • 6 متری
  • 304
  • کیلوگرم
  • 2,300,000
  • 09/05
  • لوله استیل قطر 10
  • 1میل
  • 6 متری
  • 304
  • کیلوگرم
  • 2,300,000
  • 09/05
  • لوله استیل قطر 8
  • 1میل
  • 6 متری
  • 304
  • کیلوگرم
  • 2,350,000
  • 09/05

درباره ما

مجموعه پارس پریزن فعالیت خود در زمینه فلزات  از سال 1345 با تولید و آنادایز ورق آلومینیوم و درب و پنجره آلومینیوم تاسیس نموده است و سال
1370 با تغییر کاربری به واردات و توزیع انواع ورق استیل و آلومینیوم و لوله های استیل همچنین احداث کارگاه خدماتی وتولیدی با جدیدترین دستگاههای روز دنیا
 جهت ساخت جعبه وسازه های فلزی (جعبه برق-جعبه دستگاه جوش-صندلی –میزو....) تا به امروز به فعالیت خود ادامه می دهد. شما می توانید در سایت پارس پریزن انواع سفارش خود از قبیل خرید ورق استیل و آلومینیوم و لوله استیل همچنین سفارش انواع سازه وجعبه فلزی را به راحتی سفارش نمایید.

تماس با ما

آدرس کارگاه:

تهران-خیابان 15 خرداد-خیابان پامنار- کوچه الیاس پرتوی –پلاک 3


آدرس فروشگاه :

تهران-خیابان 15 خرداد –خیابان پامنار –پلاک 109

33900870 21 98+

33944891 21 98+